Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja jest niesłyszalna. O poziomie słyszalności decyduje klasa rekuperatora oraz proces jego instalacji.

Dlatego tak ważny jest sposób projektowania instalacji w budynkach jednorodzinnych. Należy zaznaczyć, że przy projektowaniu duże znaczenie ma praktyczna wiedza i doświadczenie w instalacjach wentylacyjnych w budownictwie jednorodzinnym, gdzie znaczenie mają najmniejsze szczegóły. 

 

Projektowane i wykonywane przez nas systemy są niesłyszalne (praca nocna na poziomie obliczonym max 25-30 dB w pomieszczeniach, czyli poniżej progu słyszalności większości ludzi). Większość obsługiwanych ręcznie urządzeń pomiarowych do badania głośności rozpoczyna pomiar od. 32-36 dB. Na głośność całego systemu ma wpływ nie tylko samo urządzenie, ale przede wszystkim jakość i poprawność wykonania instalacji.