Rekuperator, czyli centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zapewnia stałą wymianę powietrza. Jego działanie polega na przeprowadzaniu powietrza świeżego z zewnątrz oraz zużytego z wnętrza budynku przez wymiennik ciepła, wewnątrz którego zachodzi proces przekazywania energii z jednego strumienia powietrza do drugiego. Cały proces odbywa się samoistnie, bez mieszania się powietrza wchodzącego z wychodzącym. W efekcie podczas wymiany powietrza w budynku zimne powietrze zewnętrzne zostaje podgrzane do temperatury zbliżonej do temperatury panującej wewnątrz budynku.

 

Stopień podgrzania powietrza zewnętrznego przez usuwane powietrze wewnętrzne zależny jest od sprawności wymiennika rekuperatora. Im wyższa sprawność – tym cieplejsze powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń. W przypadku nowoczesnych rekuperatorów przeciwprądowych możliwe jest uzyskanie temperatury nawiewu rzędu +19 stopni przy +21 lub +22 stopniach panujących wewnątrz pomieszczeń – i to bez zastosowania dodatkowych nagrzewnic.

 

 

Podczas pracy systemu wentylacyjnego opartego na rekuperatorze zachodzi ciągła wymiana powietrza w budynku. Nie ma więc konieczności otwierania okien czy korzystania z tradycyjnych kominów wentylacyjnych. W przeciwieństwie do tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej rekuperator zapewnia skuteczną wymianę powietrza niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. Jego filtry zabezpieczają dom nie tylko przed alergenami zawartymi w powietrzu, ale także zapobiegają swobodnemu przedostawaniu się owadów takich jak komary czy muchy do pomieszczeń. W rekuperatorach przeciwprądowych temperatura nawiewu bez dodatkowego podgrzewania zazwyczaj oscyluje na poziomie od 1 do 3 stopni poniżej temperatury panującej wewnątrz pomieszczeń i będzie oscylować w granicach od +17 do +20 stopni, bez konieczności stosowania dodatkowego dogrzewania. Różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz a temperaturą powietrza nawiewanego przez system wentylacyjny będzie w takim wypadku niemal nieodczuwalna.